Dokumenty Rodu Zawrockich

Niestety, do tej pory posiadam bardzo niewiele dokumentów dotyczących Rodu Zawrockich. Poza opublikowanymi poniżej, znajduje się w moich archiwach kilka oryginałów z końca wieku XIX-tego dotyczących kupna lub sprzedaży nieruchomości należących do Zawrockich. Te dokumenty są sporządzone w języku rosyjskim i nie dotyczą bezpośrednio związków Zawrockich z Szaniawskimi, czy Serdakowskimi.

Metryka urodzenia mojej babci, Wandy Szaniawskiej z Zawrockich (powyżej) nie wymaga specjalnego komentarza. Jest sporządzona w języku polskim i łatwo czytelna. Obok fotografia Wandy z córeczką Marią - moją mamą, około roku 1915-go.

Metryka (urodzenia?) chrztu Janiny Jagiełłowicz natomiast, jest sporządzona w językach rosyjskim (dwie strony z lewej) i łacińskim (strona z parawej). W kolumnie obok podaję w streszczeniu tłumaczenie z łaciny treści tego dokumentu:

List Janiny Jagiełłowicz do swojej kuzynki Ireny Drużyłowskiej z Zawrockich, po otrzymaniu wiadomości że ta ostatnia właśnie wróciła z całą rodziną z zesłania do Workuty, na Syberii. W tym liście Janina opisuje co się dzieje aktualnie (w roku 1955-tym) w najbliższej rodzinie, między innymi u Serdakowskich (czyli u nas) w Aleksandrowie Łódzkim.

 

Irena Drużyłowska z Zawrockich opisała szeroko swoje przeżycia na syberyjskim zesłaniu. Jednym z jej najlepszych tekstów, zatytułowany "Poborowy - rocznik 1945", został opublikowany w roku 1991-szym na łamach katolickiego pisma "Słowo Powszechne" (reprodukcja obok), prawdopodobnie za wstawiennictwiem swego krewnego, Józefa Szczawińskiego, który był długoletnim dziennikarzem i nawet współ-redaktorem tego dziennika, zamkniętego w roku 1997-mym.

Irena Drużyłowska z Zawrockich została aresztowana już po wojnie, wygląda że za to tylko że jej dziadek ze strony matki był Rosjaninem i pułkownikiem w wojsku carskim. Ojciec Ireny, ten znany śpiewk Zygmunt Zawrocki, był dwokrotnie żonaty (zobacz drzewo genealogiczne - tablica nr 4) i po raz drugi ożenił się z Larysą Uszakow, córką tegoż carskiego pułkownika. Swego męża, Tadeusza Drużyłowskiego, Irena poznała już na zesłaniu w Workucie; znalazł się on tam za działalność w Armii Krajowej na terenach północno-wschodniej Polski.

Irena i Tadeusz Drużyłowscy wrócili do Polski w roku 1955-tym, z dwojgiem małych dzieci, starszą Aleksandrą i młodszym Edwardem i osiedlili się we Wrocławiu. Trzecie dziecko, syn Zygmunt, urodził się już w Polsce w roku 1959-tym.

Jak już wspominałem we wstępie do Krótkiej historii Rodu Zawrockich, umieściłem na tych stronach głównie członków Rodu Zawrockich utrzymujących bliskie stosunki z Szaniawskimi i Serdakowskimi. Do takich należały, bez wątpienia, Janina Jagiełłowicz i Irena Drużyłowska.

 

Pytania i komentarze

Aby obejrzeć w powiększeniu detale dokumentów reprodukowanych obok, lub poniżej, wystarczy "kliknąć" wewnątrz każdego rysunku, czy fotografii posiadającej "link", "kliknąć" ponownie i przesuwając obraz bocznymi suwakami dotrzeć do każdego detalu. Powiększenie można również rozszerzyć, lub zwęzić i ostatecznie zamknąć "kliknąwszy" na "X" znajdujący się w prawym górnym rogu każdego powiększenia.

Streszczenie tłumaczenia z łaciny metryki (urodzenia) chrztu
Janiny Jagiełłowicz

(dokument obok)  

W nagłówku stwierdza się że: "W Imperium Austryjackim, Prowincji Galicji, Dystryktu Lwowskiego, w Parafii św Andrzeja Apostoła, zapisano w księdze parafialnej w tomie (?) , na stronie 51, pod numerem 770/903 świadectwo chrztu, jak następuje:

Pierwsza rubryka od lewej jest zatytułowana: "Rok, miesiąc i dzień urodzenia i chrztu".
W tej rubryce zapisano:" Roku 1898-go, dnia 29-go marca, urodziła się w Dolinianach w Besarabii i roku 1903-go, dnia 16-go września została ochrzczona w parafii św. Andrzeja".

Druga rubryka od lewej jest zatytułowana: "Numer domu".
W tej rubryce zapisano: "Karola Ludwika nr 5".

Trzecia rubryka od lewej jest zatytułowana: "Imię (Imiona?)".
W tej rubryce zapisano: "Janina z Dukli, Helena, Maria(,) trojga imion".

Czwarta rubryka od lewej jest zatytułowana: "Religia".
W tej rubryce zapisano: "Rzymsko-katolicka".

Piąta rubryka od lewej jest zatytułowana: "Płeć".
W tej rubryce zapisano: "żeńska".

Szósta rubryka od lewej jest zatytułowana: "Urodzenie",
W tej rubryce zapisano: "Legalne".

Siódma rubryka od lewej jest zatytułowana: "Rodzice i ich stanowisko (stan)".
W tej rubryce zapisano: "Karol Jan dwóch imion Jagiełłowicz, urodzony 22-go czerwca 1846-go roku, syn Karola i Wiktorii Nanowskiej z Podola. Klementyna Michalina Maria Matylda urodzona Zawrocka 5-go grudnia 1870-go, córka Piotra Wiktora i Faustyny Marii Tomaszewskiej-Puchalskiej".

Ósma (i ostatnia) rubryka od lewej jest zatytułowana: "Rodzice chrzestni i ich stanowisko (stan)".
W tej rubryce zapisano: "Dr Bolesław Zawrocki adwokat i hrabina Paulina Rotermund reprezentowana przez Marię Kisielewską".

Na dole dokumentu zapisane są informacje dotyczące kapłana, który dokonał chrztu, oraz numeru, daty i miejsca sporządzenia dokumentu.