Drzewo genealogiczne Rodu Serdakowskich

Na stronie Historia Rodu Serdakowskich jest opisana Legenda powstania Rodu w oparciu o książkę M. Dowgielskiego z roku 1882, fragmenty przekazów ustnych mojego stryja, Henryka Serdakowskiego oraz rodziców i dziadków Bronislawa Serdakowskiego z Dębna Lubuskiego, w którego rodzinie zachowała się ta książka Dowgielskiego. Wiele nazwisk, imion i nazw miejscowości się potwierdza w tych przekazach, ale nadal brak podstawowych dokumentów potwierdzających tą Legendę: takich jak dokumenty francuskie pochodzenia Edmunda de Serdain, napoleońskiego oficera, który wracając spod Moskwy z rozgromioną Armią Napoleona, ranny, schronił się na dworze Oszmiańskich i później poślubia młodą Izabelę stając się protoplastą Rodu Serdakowskich. Brakuje świadectwa ich ślubu, świadectw urodzenia ich dzieci, lub jakiegokolwiek oficjalnego (urzędowego) potwierdzenia, że taka historia miała wogóle miejsce. Taka historia powstania Rodu Serdakowkich jest bardzo prawdopodobna, ale dopóki nie będzie poparta dokumentami, pozostaje jako piąkna i romantyczna Legenda.

Bronisław Serdakowski opracował w roku 2002-gim broszurkę zatytułowaną: Biografia Rodu Serdakowskich, zawierającą szczegółowe drzewo genealogiczne rodu do roku 2000-go, a teraz, w roku 2010, anonsuje jej drugie wydanie, rozszerzone i poprawione, ale nadal nie anonsuje reprodukukcji żadnych oficjalnych dokumentów. Ogranicza się do rozszerzenia informacji o innych Serdakowskich, pochodzących z tego samego źródła. Na stronach reprodukujących rozdziały książki Stefankowe Siedlisko, po prawej stronie tekstu książki, można przeczytać jego uwagi o pochodzeniu książki Dowgielskiego i o jej użyciu jako głównego źródła do opracowania przez niego Biografii Rodu Serdakowskich. Według posiadanych przeze wstępnych informacji, niektóre dokumenty powinny się znajdować w Państwowym Archiwum w Wilnie, a inne, dotyczące rodziny Edmunda de Serdain w Wojskowym Archiwum francuskim pod Paryżem. Do tej pory nie miałem jeszcze możliwości odwiedzenia tych Archiwów i uzyskania jakichś dokumentów potwierdzających tę rodzinną Legendę. Tak więc dotąd opieram się jedynie na informacjach zebranych przez Bronisława i dosyć nieprecyzyjnych wspomnieniach mojego stryja Henryka. Mój ojciec, Edmund, nic nie wiedział o swoich przodkach. Reprodukowane obok drzewo genealogiczne mojej gałęzi jest kopią fragmentu drzewa genealogicznego Serdakowskich opracowanego przez Bronisława Serdakowskiego. Na reprodukowanym obok rysunku drzewa, czerwony ponkt oznacza pozycję mojego ojca Edmunda.

Nota. Niedawno się dowiedziałem, że Bronisław Serdakowski zmarł dwudziestego ósmego sierpnia 2010-go roku. Nie wiem jednak w jakich okolicznościach.

Powstanie Styczniowe Polaków przciwko zaborcom rosyjskim z roku 1863-ciego zaważyło na losach wielu Polaków a szczególnie na losach tych, którzy posiadali dobra ziemskie na polskich Kresach Wschodnich. Majątki ziemskie należące do moich przodków z obu stron, zarówno "po mieczu" jak i "po kądzieli" zostały skonfiskowane. Oszmiana została odebrana Oszmiańskim i Serdakowskim przez rosyjskie władze carskie prawdopodobnie za udział lub sprzyjanie Powstaniu przez syna Edmunda de Serdain - Serdakowskiego Stanisława, zamordowanego na oczach całej rodziny w jego majątku w Subotnikach, a może też władze carskie wiedziały coś o śmierci samego Edmunda w Powstaniu Listopadowym w roku 1831-szym. Podobnie majątki ziemskie Szaniawskich, przodków mojej mamy, w Ositniaczce w powiecie Czehryńskim nad Dnieprem, zostały skonfiskowane prawdopodobnie za udział w Powstaniu Dominika Piotra Szaniawskiego syna Piotra Błażeja. (zobacz Drzewo genealogiczne Szaniawskich).

Nie posiadam żadnych fotografii z pokoleń poprzedzających moich dziadków: Zygmunta i Annę. Nawet ich fotografie są rzadkie i niezbyt udane. Najlepsze, jakie posiadałem, umieściłem obok tytułu tej strony.

Krzysztof Serdakowski w maju 2010, korekta we wrześniu 2014

 

Zygmunt i Anna z Koźlakowskich Serdakowscy , 1945.

Pytania i komentarze

Rysunki, Fotografie, Uwagi

Aby obejrzeć w powiększeniu detale poniższych tablic drzewa genealogicznego Rodu Serdakowskich, wystarczy "kliknąć" wewnątrz każdego rysunku, czy fotografii posiadającej "link", "kliknąć" ponownie i przesuwając obraz bocznymi suwakami dotrzeć do każdego detalu. Powiększenie można również rozszerzyć, lub zwęzić i ostatecznie zamknąć "kliknąwszy" na "X" znajdujący się w prawym górnym rogu każdego powiększenia.

W tekście z lewej strony znajduje się tablica główna drzewa genealogicznego opracowanego przez Bronisława Serdakowskiego, poniżej, moje opracowanie gałęzi Eustachego.

Tablica nr 1

Tablica nr 2

Drzewo geneałogiczne Rodu Serdakowskich, gałęzi Eustachego.