Kim jestem

Witam na stronach poświęconych historiom Rodów Szaniawskich i Serdakowskich, z których pochodzę. Nazywam się Krzysztof Serdakowski i jestem synem Edmunda Serdakowskiego i Marii Serdakowskiej z Szaniawskich, ostatniego dziecka Stanisława Sabina Szaniawskiego i Wandy Szaniawskiej z Zawrockich. Zobacz strony poświęcone Szaniawskim. Od pierwszych lat dwudziestego pierwszego wieku zacząłem kompletować posiadane materiały w czasie kilkumiesięcznej podróży po Polsce i Ukrainie i nawiązaniu licznych kontaktów via e-mail po całym świecie. W tym też okresie rozpocząłem pisanie historii Rodów z których pochodzę i moich wspomnień. Pracuję na tymi tematami w dalszym ciągu i już opublikowałem cztery książki. Zobacz strony: Éditions Szaser.

Poniżej reprodukuję kilka fotografii z różnych okresów mojego życia:
123456

 

1 - Krzysio w Otołczycach na Polesiu, 1939; 2 - Krzysio w Warszawie, tuż przed Powstaniem, 1944; 3 - Krzysio z rodzeństwem w Rawie Mazowieckiej, 1946; 4 - Krzysztof (z lewej) z Jurkiem Wilmańskim przed Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim, 1955; 5 - Krzysztof na praktyce studenckiej z Topografii w Kortowie koło Olsztyna, 1958; 6 - Krzysztof jako specjalista PHZ Polservice w Maroku, 1969.

789

7 - Krzysztof jako pracownik SEBJ w Montrealu, 1981; 8 - Krzysztof jako międzynarodowy konsultant-geodeta na kontrakcie ONZ w Tanzanii, 1993; 9 - Krzysztof pod koniec kariery międzynarodowej i w roku uzyskania dyplomu magisterskiego z ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwami na montrealskiej HEC, 1997.

Od kilkunastu lat prowadzę badania genealogiczne Rodów, z których pochodzę i wyniki tych badań publikuję na stronach internetowych www.Szaser.com i w wydawanych przeze mnie książkach. W roku 2011 założyłem małą witrynę wydawniczą i publikuję książki, przede wszystkim napisane przeze mnie, ale i przez innych. Do chwili obecnej ukazał się mój esej zatytułowany: Spotkania Skazańców i trzy tomy moich wspomnień, pod wspólnym tytułem: Migracje niespokojnego Polaka. Zobacz stronę: www.szaser.com/Editions_szaser.html.

 

 

Pytania i komentarze

 
Mój krótki życiorys

 

Po prawej stronie od tytułu strony znajdują się herby rodów: herb Junosza - starodawny herb Rodu Szaniawskich, oraz rysunek herbu Serdakowskich odtworzony z pamięci przez mojego stryja Henryka. Więcej o herbach, dokumentach archiwalnych, drzewach genealogicznych i o miejscowościach, które zamieszkiwali moi przodkowie można znaleźć na wielu stronach tego okna internetowego.

Jestem Polakiem urodzonym w 1937- mym roku w Równem na Wołyniu i wychowanym oraz wykształconym w Polsce, którą opuściłem w 1967-mym roku już jako ojciec rodziny, wyjeżdżając na kontrakt PHZ Polservice do Maroka. Od 1974-tego roku mieszkam na stałe w Kanadzie i obecnie posiadam podwójne obywatelstwo: polskie oraz kanadyjskie. Jestem z zawodu inżynierem geodetą i przez ponad trzydzieści lat podróżowałem służbowo po całym świecie.

Będąc ciekawym z natury i pasjonując się fotografią i filmem, nagromadziłem tysiące zdjęć i kilometry taśm filmowych i magnetycznych, oraz kart informatycznych z różnych zakątków planety Ziemi, a w szczególności: z Afryki, Azji południowo-wschodniej, z obu Ameryk: północnej i południowej, Karaibów, no i oczywiście z wielu krajów Europy.

Moja kolekcja przeźroczy i negatywów, a obecnie i fotografii cyfrowych przekracza dwadzieścia tysięcy, a wszystkie zostały wykonane ekwipunkiem fotograficznym wysokiej jakości, Do chwili obecnej przygotowałem już wiele albumów fotograficznych opublikowanych już od wielu lat na stronach internetowych w trzech językach: polskim, francuskim i angielskim, pod wspólną nazwą: PhotoChris.