Mapy i opisy geograficzne miejscowości
związane z Rodem Szaniawskich

Po opuszczeniu Szaniaw na Podlasiu, nasi przodkowie osiedlili się na Podolu, w okolicach Kamieńca Podolskiego, początkowo w miejscowości Stefanówka. W zachowanych dokumentach wymieniane są również inne miejscowości z tego smego rejonu, takie jak: Czercze i Stara Uszyca. Później, pod koniec XVIII-go wieku, prawdopodobnie po nadaniu Józefowi Ignacemu Szaniawskiemu dożywotniej darowizny gruntów w powiecie Chehryńskim przez księcia Xawerego Lubomirskiego (dokument nr 7), nasi przodkowie osiedlili się w miejscowości Ositniaczka, gdzie urodził się również mój dziadek, Stanisław Sabin. Prawdopodobnie niedługo po Powstaniu Styczniowym, rodzina Szaniawskich musiała opuścić Ositniaczkę i dziadek Stanisław, agronom z wykształcenia, zaczął pracować na majątkach możnych Rosjan, głównie nadzorując uprawę buraków cukrowych dla dużych cukrowni. Przez wiele lat mieszkał z rodziną w Mytkach koło Baru i tam urodzili się jego pierwsi trzej synowie. Przemieszczać się musiał często, bo w luźnych przekazach pojawiają się różne miejscowości na Podolu, Wołyniu i nawet z nad dońskich stepów. Moja mama urodziła się w 1913-tym roku w Płoskirowie na Wołyniu (dzisiejsza nazwa: "Chmielnickij"), ale już jako półtoraroczna dziewczynka mieszkała z rodzicami w Trojance niedaleko Humania. Mapy i opisy miejscowości umieściłem na trzech oddzielnych stronach, które możny otworzyć z głównej tablicy nawigacyjnej (Main menu). lub bezpośrednio z następujących połączeń (linków): Podole, Powiat Czehrynski, Mytki i Trojanka. Dla prawie każdej miejscowości reprodukuję dwie mapy: najstarszą i najnowszą jakie posiadałem, a to w celu porównawczym. Większość opisów miejscowości pochodzi z książki: Opis statystyczny Guberni Podolskiej, Kamieniec Podolski, rok 1900. (из книги: Статистическое описание Подольской губернии. – Каменец-Подольский, 1900.), wyciągniete przez Eugeniusza Czernieckiego, historyka ukraińskiego, który pomagał przy opracowaniu książkowej wersji "Historii Rodu Szaniawskich". Ja przetłumaczyłem z rosyjskiego oryginalne teksty.

Krzysztof Serdakowski w maju 2010

 

Stanisław Sabin i Wanda z Zawrockich Szaniawscy

Fotografie powyższe powstały z rozdzielenia ich fotografii ślubnej wykonanej w roku 1891.Poniżej ta fotografia w całości:

Pytania i komentarze

Na stronie Podole znajdują się cztery fotografie na których są rodzice dziadka Stanisława, Józef i Rozalia z Gadomskich Szaniawscy. Istnieją jeszcze pewne wątpliwości czy to na pewno oni, ale wiele przesłanek na to wskazuje.