Ród Koźlakowskich

gałąź Edwina

Z tego Rodu pochodzi moja babcia Anna, matka mojego ojca Edmunda. Niewiele wiem na temat tego rodu i tylko przez przypadek dowiedziałem się, że babcia była córką Edwina Koźlakowskiego i Wandy Beth. Informacji dostarczyła mi pani Ewa Sosińska, która napisała do mnie za pośrednictwem mojej strony internetowej www.PhotoChris.com. Ona też jest potomkinią Ferdynanda Betha, tak jak i moja bacia Anna. Moja prababcia: Wanda Beth Koźlakowska i prababcia pani Sosińskiej: Zofia Beth Nasierowska były siostrami. Poniżej reprodukuje opracowane przeze mnie drzewa genealogiczne Rodu Bethów, gałęzi Ephraima i Rodu Koźlakowskich, gałęzi Edwina. Informacje do opracowania tych drzew zaczerpnąłem ze strony internetowej: www.Naszagenealogia.pl.

 

Pierwsze trzy tablice (1a, 1b i 1c) to gałąź Ephraima Betha. Musiałem narysować aż trzy diagramy, bo Ephraim i Amilli Beth mieli aż czternaścioro dzieci i nie mogłem ich wszystkich zmieścić na jednej tablicy. Sądząc po imionach i nazwisku była to rodzina o korzeniach niemieckich, a może nawet żydowsko-niemieckich, bo imię ojca Ferdynanda było Ephraim, a nazwisko panieńskie jego matki - Rotenberg. To są narazie tylko moje domysły, bo dotąd nie zdobyłem bliższych informacji na ich temat. Strony internetowe www.Naszagenealogia.pl są szczelnie zamknięte hasłami, a nawet te ogólnie dostępne nie zawierają żadnych informacji na temat historii rodzin na nich zamieszczonych. Można zobaczyć jedynie rozliczne gałęzie drzewa genealogicznego. Szkoda, dalsi potomkowie też chcieliby dowiedzieć się więcej, a nie mają prawa do uzyskania odpowiednich haseł. Nie bardzo zresztą nawet wiadomo, kto dokładnie te hasła posiada. Ja otrzymałem hasło pozwalające jedynie obejrzeć drzewo genealogoczne Przodków i potomków Ferdynanda Betha.

 

Moja babcia Anna zmarła w kwietniu 1956-go roku i została pochowana obok dziadka Zygmunta na cmentarzu w Zygrach.

Zygry - wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim... Wieś położona przy linii kolejowej (stacja PKP Otok - w odległości 1 km). Przez Zygry przebiegał średniowieczny trakt z Szadku do Uniejowa. Pierwsza wzmianka z1392 roku, gdy w księgach ziemskich sieradzkich został wspomniany Iohannes de Zigri. Na początku XV-go wieku z Zygier pisał się Świętosław Szczenię herbu Łada, podkomorzy, potem podsędek sieradzki. W 1520 roku. Jan Łaski wymienia Zygry w parafii Zadzim. W 734 roku wieś spustoszyli stronnicy Augusta III-go Sasa. (Dane z Encyklopedii internetowej Wikipedia).

To jest nowy grób dziadków odbudowany w roku 2004-tym przez Annę i Adama Serdakowskich, dzieci mojego stryja Henryka i jego drugiej żony Haliny. Grób oryginalny został zniszczony i szczątki dziadków przeniesione na cmentarz w podłódzkich Łagiewnikach przez Krystynę Bereśniewicz z Serdakowskich, córkę stryja Henryka z jego pierwszego małżeństwa z Anastazją Rowicką, w wyniku zemsty w ramach kłótni spadkobierczych. Dla mnie jednak prawdziwy grób moich dziadków Serdakowskich jest i pozostanie na cmentarzu w Zygrach. Opisuję więcej o tej przykrej sprawie w trzecim tomie moich wspomnień: Migracje niespokojnego Polaka, dom Czwarty. Zobacz:  Éditions Szaser.

 

 

Pytania i komentarze

Anna Serdakowska  
z Koźlakowskich

Anna Koźlakowska urodziła się w Mławie, ale wyszła za mąż i osiadła na stałe w Otołczycach, majątku należącym do Serdakowskich (zobacz ich strony).

Odległy o zaledwie dziesięć kilometrów od Otołczyc majątek Koźlakowskich w Wólce Dostojewskiej

wniosła Anna jako wiano ślubne po wyjściu za mąż za Zygmunta Serdakowskiego, ale zawsze traktowała Wólkę jako swoją własność. Po drugiej wojnie dwukrotnie dała temu wyraz:

- Pierwszy raz w roku 1947, kiedy otrzymała w centralnej Polsce gospodarstwo rolne w Anastazewie (podobno jako rekompensatę, za Wólkę).

- Drugi raz kiedy majątek w Wólce zapisała w testamencie olograficznym swojemu młodszemu synowi Henrykowi.